Ассоциация Латвйских кемпингов

latvijas.kempingi@gmail.com

Asociācijas mērķis un uzdevumi.

Asociācijas mērķis ir profesionālo interešu aizstāvībai apvienot kempingu īpašniekus un sekmēt kempingu attīstību Latvijā.

Asociācijas uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

 

  • pārstāvēt asociācijas biedru profesionālās intereses valsts institūcijās un citās organizācijās, aktīvi iesaistoties dažādu ar kempingu darbību saistītu normatīvo aktu projektu apspriešanā un izstrādē;
  • veicināt informācijas, pieredzes apmaiņu un sadarbību; izstrādāt profesionālos kempingu darbības noteikumus (rokasgrāmatu), kā arī organizēt apmācību asociācijas biedriem un citiem ar tūrisma pakalpojumiem saistītiem interesentiem;
  • aktualizēt kempingu sertificēšanas jautājumu, aktīvi piedaloties šī procesa izveidošanā, kā arī uzņemties par to atbildību;
  • veicināt kempingu kustībā pasākumus, kas vērsti uz izglītības un veselības veicināšanu, vides aizsardzību, kā arī sporta atbalstīšanu;
  • reklamēt Latvijas kempingus, organizējot savstarpējo sadarbību ar starptautiskajām tūrisma firmām;
  • sadarbībā ar valsts institūcijām izdot kvalitatīvus informatīvos materiālus par kempingiem, to atrašanos un piedāvātajiem pakalpojumiem;
  • uzturēt aktīvu portālu www.camping.lv, kas sniegtu precīzu informāciju par kempingiem Latvijā; organizēt kopēju līgumu slēgšanu ar piegādātājiem par izdevīgākiem noteikumiem; izšķirt strīdus un sūdzības starp asociācijas biedriem;
  • iesaistīties un pārstāvēt asociācijas biedru intereses citās valstīs un starptautiskajā kempingu asociācijā. 

Kā kļūt par LKA biedru

     Lejuplādēt Iesnieguma veidlapu:                     Lejuplādēt Pieteikuma anketu:

Kempingu kvalitātes sistēma un kategorijas

KEMPINGU KATEGORIJU UN KRITĒRIJU SISTĒMA:                    ANKETA KEMPINGA KATEGORIJAS NOTEIKŠANAI:

Latvijas Kempingu asociācijas valde

Valdes locekļi: pie ifo
Juris Leimanis (kempings "Apaļkalns")
Iluta Backāne (atpūtas komplskss "UsmaSPA")
Agris Perro (kempings "Leiputrija")
Nelda Sniedze (kempings "Sniedzes")
Reinis Pastars (kempings "Labirinti")

 

 

latvija travel

live riga

lauku celotajs

vidzemes

latgale