Latvijas Kempingu asociācija

Asociācijas mērķis un uzdevumi

Asociācijas mērķis ir profesionālo interešu aizstāvībai apvienot kempingu īpašniekus un sekmēt kempingu attīstību Latvijā.
Asociācijas uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

  • pārstāvēt asociācijas biedru profesionālās intereses valsts institūcijās un citās organizācijās, aktīvi iesaistoties dažādu ar kempingu darbību saistītu normatīvo aktu projektu apspriešanā un izstrādē;
  • veicināt informācijas, pieredzes apmaiņu un sadarbību; izstrādāt profesionālos kempingu darbības noteikumus (rokasgrāmatu), kā arī organizēt apmācību asociācijas biedriem un citiem ar tūrisma pakalpojumiem saistītiem interesentiem;
  • aktualizēt kempingu sertificēšanas jautājumu, aktīvi piedaloties šī procesa izveidošanā, kā arī uzņemties par to atbildību;
  • veicināt kempingu kustībā pasākumus, kas vērsti uz izglītības un veselības veicināšanu, vides aizsardzību, kā arī sporta atbalstīšanu;
  • reklamēt Latvijas kempingus, organizējot savstarpējo sadarbību ar starptautiskajām tūrisma firmām;
  • sadarbībā ar valsts institūcijām izdot kvalitatīvus informatīvos materiālus par kempingiem, to atrašanos un piedāvātajiem pakalpojumiem;
  • uzturēt aktīvu portālu www.camping.lv, kas sniegtu precīzu informāciju par kempingiem Latvijā; organizēt kopēju līgumu slēgšanu ar piegādātājiem par izdevīgākiem noteikumiem; izšķirt strīdus un sūdzības starp asociācijas biedriem;
  • iesaistīties un pārstāvēt asociācijas biedru intereses citās valstīs un starptautiskajā kempingu asociācijā.

Kā kļūt par LKA biedru

Lejuplādēt Iesnieguma veidlapu:

Lejuplādēt Pieteikuma anketu:

Kempingu kvalitātes sistēma un kategorijas

KEMPINGU KATEGORIJU UN KRITĒRIJU SISTĒMA:

ANKETA KEMPINGA KATEGORIJAS NOTEIKŠANAI:

Latvijas Kempingu asociācijas valde

Valdes locekļi:
Juris Leimanis (kempings "Apaļkalns")
Iluta Backāne (atpūtas komplekss "Usma SPA")
Agris Perro (kempings "Leiputrija")
Nelda Sniedze (kempings "Sniedzes")
Reinis Pastars (kempings "Labirinti")